Домашни любимци

Уважаеми собственици на домашни любимци,

Вашите космати и пернати приятели са добре дошли ,
но не забравяйте, че в хотела има и други гости.
Предполагаме знаете, че има хора, които не са толерантни към
четириногите членове на Вашите семейства.

За да осигурим комфорт за всички, моля
съблюдавайте следните правила :

1. Моля, не разхождайте домашните любимци в
тревните площи на хотела! Там играят деца.
2. Моля, не ползвайте хотелските кърпи за
ежедневният тоалет на Вашия домашен любимец. Ако
той няма собствени, от хотела ще Ви бъдат
предоставени такива, които се ползват само от кучета и
котки, без да се смесват с хавлиите ползвани от
нашите гости.
3. Моля, на територията на хотела и двора кучетата да
се водят на каишка или да се носят. За агресивните
породи намордникът е задължителен.
4. Моля, осигурявайте на домашния си любимец
ежедневни разходки за облекчаване на
физиологичните нужди. Така ще ни спестите
оплакванията, че в съседната стая има изнервено,
лаещо или скимтящо куче, или че съседният балкон се
е превърнал в кучешка тоалетна.
5. Собственикът е отговорен за всички евентуални
щети нанесени от домашния му любимец и е готов да
заплати за тяхното отстраняване.

Тези правила може да Ви прозвучат абсурдно и дори
обидно, но те са продиктувани от дългогодишните ни
наблюдения, че не всеки собственик на домашен любимец е
достатъчно загрижен и отговорен както за хотела, така и за
своя четириног приятел.

Благодарим за проявеното разбиране !